Πρόεδρος
Ευστάθιος Ευσταθόπουλος - Ε.Κ.Π.Α
Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Νηματούδης - Α.Π.Θ
Γραμματέας
Χαράλαμπος Φείδας - Α.Π.Θ.               
Ταμίας
Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης - Γεωπ. Παν. Αθ.
Ειδικός Γραμματέας
Γεράσιμος Σιάσος - Ε.Κ.Π.Α
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Δικτύου
-
Μέλη
Ουρανία Αστρινάκη - Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αλέξανδρος Βανακάρας - Παν. Πατρών
Γεώργιος Λιτσαρδάκης - Α.Π.Θ
Μανόλης Ρογδάκης - Ε.Μ.Π.
Νικόλαος Σταυρακάκης - Ε.Μ.Π
Γεώργιος Ψαρράς - Παν. Πατρών